Privacyverklaring 

Om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het noodzakelijk voor Taxtics om persoonlijke gegevens te verwerken.  Taxtics gaat zorgvuldig en integer om met uw gegevens. De verwerking van de persoonlijke gegevens geschiedt conform de eisen van AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming). 


Taxtics  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast zijn uw persoonsgegevens nodig om de overeengekomen opdracht uit te kunnen voeren  

Welke persoonsgegevens worden gebruikt 

Om van de dienstverlening gebruik te kunnen maken verwerkt Taxtics de volgende gegevens.

–          Uw voor- en achternaam

–          Uw geboortedatum

–          Uw telefoonnummer

–          Uw adres

–          Uw e-mailadres

Deze gegevens zijn nodig indien u contact opneemt middels het contactformulier op de website www.taxtics.nl . Tevens kunnen de gegevens worden gebruikt om u de nieuwsbrief te kunnen sturen of om reacties te kunnen verwerken welke op de site www.taxtics.nl worden geplaatst.

Afhankelijk van het doel van de opdracht verwerkt Taxtics mogelijk de volgende persoonlijke gegevens:
Uw voor- en achternaam, uw adres, uw telefoonnummer, uw geslacht, uw geboortedatum, uw BSN nummer, uw eerdere aangiften/aanslagen inkomstenbelasting, eventueel kopieën van eerdere aangiftebelastingen, indien benodigd voor het uitvoeren van de opdracht de betaalgegevens. In het kader van de opdracht kunnen andere persoonlijke gegevens telefonisch of per mail worden opgevraagd.

Taxtics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Het blijft de verantwoordelijkheid van de client ondernemer om de administratie 7 jaar te bewaren.

Taxtics verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zal met u besproken worden. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verkocht.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@taxtics.nl. Simona Henny, Taxtics, zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, uw verzoek verwerken

 

Gegevens beveiligen

Taxtics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Taxtics maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen valle

nl_NL