Enkele maatregelen voor ondernemers in verband met COVID-19

Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan heeft het kabinet ingrijpende maatregelen getroffen. Veel ondernemers in Nederland kunnen hierdoor minder of geen werk uitvoeren. Ondernemers kunnen hierdoor in zware financiële problemen komen. Gelukkig werkt het kabinet met man en macht aan steunmaatregelen om de werkgelegenheid te behouden en de ondernemers financieel te ondersteunen. Inmiddels zijn er al veel regelingen bekend en worden andere regelingen juridisch nog uitgewerkt. Hieronder heb ik een verkorte weergave gemaakt van de meest besproken regelingen.

Noodloket
Een van de regelingen is het noodloket. Het noodloket is er voor ondernemers die het hardst zijn getroffen door de maatregelen tegen het Coronavirus van het kabinet. Zij kunnen een eenmalige uitkering van € 4.000 aanvragen. Het noodloket is bedoeld voor ondernemers die door de 1.5m afstandsmaatregel hun werk niet meer kunnen uitoefenen. Te denken valt aan horecaondernemers, reisbranche en schoonheidssalons. Het ontvangen geld is een gift en hoeft niet te worden terugbetaald. De uitvoerende instantie van het noodloket is RVO, die momenteel de procedures nog uitwerkt. De uitkering onder het noodloket kan dan ook momenteel nog niet niet worden aangevraagd.

Uitstel van betalingen van belasting
Het is voor ondernemers mogelijk om uitstel aan te vragen voor hun belastingaanslagen. Zij krijgen hierdoor 3 maanden uitstel van betaling wegens COVID-19, eventueel langer uitstel is mogelijk. Het verzoek kan worden aangevraagd bij de belastingdienst Heerlen middels een brief. Tevens wordt de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 verlaagd van 4% naar 0.01%. Voor de inkomstenbelasting gaat het lagere rentetarief pas in vanaf 1 juli 2020.

Tijdelijke inkomens-ondersteuning voor ZZP’ers
ZZP’ers die in financiële problemen komen door de uitbraak van het Coronavirus kunnen een beroep doen op hun gemeente. Ze kunnen bij de gemeente een tijdelijke voorziening krijgen zodat ze hun bedrijf kunnen voortzetten. De voorziening is een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en hoeft niet te worden terugbetaald. Er gelden wel enkele voorwaarden voor de ondernemers om in aanmerking te kunnen komen. De regeling is nog niet van kracht, er wordt nog aan gewerkt.

Voorlopige aanslag verlagen
Veel ondernemers betalen maandelijks hun voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Indien de omzet wegens de uitbraak van het Coronavirus achterblijft of sterk is gedaald dan is het mogelijk om de voorlopige aanslag te verlagen. Het maandelijkse bedrag wordt dan verlaagd of men kan zelfs een teruggaaf ontvangen.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Indien het nodig is voor bedrijven om hun krediet of rekening courant tijdelijk te verhogen dan is dit per heden mogelijk. Het borgstellingskrediet wordt tijdelijk verhoogd van 50% naar 75% zodat ondernemers een betere liquiditeit hebben zodat ze aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen. De aanvraag voor de verruimde BMKB regeling moet worden gedaan bij een geaccrediteerde financier zoals een bank. Al de geaccrediteerde financiers staan op de site van RVO.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Deze regeling komt de werkgevers tegemoet die wegens het Coronavirus de loonkosten niet meer of volledig kunnen betalen. Het UWV kent een voorschot toe zodat er geen ontslagen hoeven te vallen. De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten die aangevraagd dient te worden bij UWV.  Hierdoor kunnen de werkgevers hun personeel doorbetalen. De aanvraag kan op het moment nog niet worden ingediend, de maatregel wordt nog uitgewerkt. Let op! Er gelden voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming.

Dus
Mocht u als ondernemer in aanmerking willen komen voor een van de bovenstaande regelingen dan kan ik u hierbij assisteren of de aanvraag in z’n geheel voor u verzorgen. Tevens verzorg ik alles omtrent de inkomstenbelasting zoals de wijziging van de voorlopige aanslag. Schroom niet om contact op te nemen met mij voor meer informatie.

nl_NL