Investeringsaftrek in het kort.


De investeringsaftrek is er voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen. De aftrek wordt niet zomaar toegekend, je moet als ondernemer voldoen aan bepaalde voorwaarden. Ik zal kort ingaan op de drie investeringsaftrekken die in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting mogen worden toegepast.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) wordt toegekend als er door ondernemers investeringen zijn gedaan van minimaal € 2300 en maximaal € 314.673 [1]. Afhankelijk van de hoogte van de investeringen wordt er een bepaalde aftrek genoten. De volgende tabel is van toepassing hierop:

Investering hoger dan: Maar niet hoger dan: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt dan:
€ 2 300 0
€ 2 300 € 56 642 28% van het investeringsbedrag
€ 56 643 € 104 891 € 15 863
€ 104 892 € 314 673 € 15 863, verminderd met 7,56% van het investeringsbedrag dat
€ 104 892 te boven gaat
€ 314 673 0


In de tabel is te zien dat de KIA anders wordt berekend naarmate de investering(en) hoger worden. De investering vangt aan als er al een investeringsverplichting is aangegaan zoals bijvoorbeeld het aangaan van een contract tot levering van een bedrijfsmiddel. Dat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen maakt daarbij niks uit. Het kan voorkomen dat u na een paar jaar het bedrijfsmiddel niet meer nodig heeft en verkoopt. Als dit binnen 5 jaar na toepassing van de KIA is dan geldt voor u mogelijk de desinvesteringsbijtelling. Dit betekent dat een deel van de genoten kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet worden terugbetaald.

Niet op alle investeringen wordt KIA verleend, een aantal bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van de aftrek. Ga hier dus voorzichtig mee om of win gedegen advies in alvorens de KIA toe te passen.

Energie-investeringsaftrek
De energie-investeringsaftrek (hierna: EIA) kan alleen worden toegepast door een ondernemer, niet door een medegerechtigde. De EIA is bedoeld om de ondernemers te stimuleren om te investeren in duurzame en energiebesparende bedrijfsmiddelen. De aftrek kan alleen worden toegepast als er meer dan €2500 wordt geïnvesteerd, de aftrek bedraagt 45%. Het investeringsplafond is €122.000.000. De energie-investeringsaftrek kan cumuleren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Om voor de energie investeringsaftrek in aanmerking te kunnen komen moet men digitaal via het eLoket een verzoek indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als u in aanmerking wil komen voor de EIA dan moet het bedrijfsmiddel op de energielijst staan van het RVO. Deze energielijst is te raadplegen op de site van RVO.

Milieu-investeringsaftrek
Ook de milieu-investeringsaftrek (Hierna: MIA) is bedoeld om de ondernemers te stimuleren in milieu vriendelijke bedrijfsmiddelen te investeren. De milieu vriendelijke bedrijfsmiddelen zijn net als de energie investeringsbedrijfsmiddelen te vinden in de gids op de site van RVO. Om in aanmerking te komen voor de aftrek moet de investering minimaal €2500 bedragen en maximaal €25.000.000

De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA zijn verdeeld in letters die weer in drie categorieën zijn verdeeld. Deze categorieën staan ook in de gids vermeld zodat te zien is hoeveel aftrek er kan worden genoten. Zie hieronder de tabel:

Categorie I Bedrijfsmiddelen F of G Aftrek bedraagt 36% van het investeringsbedrag
Categorie II Bedrijfsmiddelen A of D Aftrek bedraagt 27% van het investeringsbedrag
Categorie III Bedrijfsmiddelen B of E Aftrek bedraagt 13.5% van het investeringsbedrag

Om in aanmerking te kunnen komen voor de MIA moet er een verzoek worden ingediend via het eLoket bij RVO. De MIA kan niet cumuleren met de EIA, maar wel met de KIA. Indien er een investering is gedaan in een bedrijfsmiddel die in aanmerking komt voor de MIA maar ook voor de EIA dan is de EIA veelal de beste keus omdat er een hogere aftrek geldt.

Conclusie
Indien er besloten wordt om te investeren in bedrijfsmiddelen dan is het handig om de tabel eens te checken voor de KIA, het is best zuur als blijkt dat er bijvoorbeeld aantoonbaar €2200 is geïnvesteerd en er geen KIA kan worden toegepast omdat dit net te laag is. Of er is juist teveel geïnvesteerd waardoor er helemaal geen recht op KIA meer bestaat terwijl de investeringen uitgesmeerd konden worden over meerdere jaren. Uiteraard zijn er veel meer regelingen en subsidies die met de bovenstaande investeringsregelingen cumuleren om zo een fiscaal gunstige aftrek te genereren in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Voor vragen kunt u te alle tijden contact met mij opnemen via het contact formulier of door te bellen.[1] Denk aan commanditaire vennoten, veelal geldschieters, zij worden in de meeste gevallen niet als “ ondernemer” gekwalificeerd.

nl_NL