Wanneer heb je als ondernemer recht op de zelfstandigenaftrek?

De meeste ondernemers zijn wel bekend met de ondernemersfaciliteit, de zelfstandigenaftrek. Zeker nu de zelfstandigenaftrek vol in het nieuws is vanwege de wetswijziging die aanstaande is. De zelfstandigenaftrek wordt niet afgeschaft maar in stapjes verlaagd van € 7280 tot uiteindelijk € 5000. Dit is een stap om de flexibilisering van de arbeidsmarkt te verminderen. Maar wat nog niet iedereen weet is wat de zelfstandigenaftrek precies is en hoe het uitwerkt in je aangifte.

Hervorming
De zelfstandigenaftrek is een ondernemersfaciliteit in de vorm van een vast bedrag die je als ondernemer mag opvoeren in je aangifte inkomstenbelasting. De aftrek  gaat naar aanleiding van het hervormingspakket uit het Belastingplan 2020 de komende 9 jaar jaarlijks afnemen zodat de zelfstandigenaftrek in 2028 uiteindelijk €5000 bedraagt.

De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2019 €7280 voor ondernemers beneden de AOW-gerechtigde leeftijd. Indien de AOW leeftijd is bereikt dan bedraagt de zelfstandigenaftrek €3640. De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost die je mag toepassen zodat je winst uit onderneming lager wordt en je dus belasting betaalt over een lagere winst dan dat je zonder de zelfstandigenaftrek zou hebben betaald.

Startende ondernemers mogen deze zelfstandigenaftrek nog eens verhogen met €2123 door het toepassen van de startersaftrek, zodat zij van een nog hogere aftrek profiteren.

Voorwaarden
Om van de zelfstandigenaftrek gebruik te kunnen maken moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen.
Volgens de wet moet men ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting wil men in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. Wanneer je jezelf ondernemer voor de inkomstenbelasting mag noemen is nog niet zo makkelijk te bepalen, er zijn een aantal criteria voor die ik heb benoemd in mijn andere blog: “ Fiscale voordelen voor (startende) ondernemers?”. Vervolgens moet er zijn voldaan aan het uren- en grotendeelscriterium.

Startende ondernemers (starters) hoeven nog niet te voldoen aan het grotendeelscriterium. Voor hen zijn de regels iets soepeler. Een ondernemer moet voldoen aan het urencriterium om de zelfstandigenaftrek toe te kunnen passen. Dit betekent dat de ondernemer minimaal 1225 uren aan werkzaamheden moet hebben verricht voor zijn of haar onderneming. Om ook aan het grotendeelscriterium te voldoen moeten deze werkzaamheden voor de eigen onderneming meer dan de helft van de werkzame tijd in beslag nemen. Dat is dus nogal wat, voldoen aan minimaal 1225 uur aan je onderneming èn dit moet meer dan de helft van je werkzaamheden beslaan (LET OP, dit laatste geldt dus niet voor starters). In de praktijk gaat dit niet altijd goed.

Onderbouwing
Het is vaak nog lastig voor de ondernemers die deels in dienstverband werken. Bij hen moet er worden beoordeeld of zij meer dan de helft van hun tijd aan werkzaamheden besteed hebben aan hun onderneming. In de praktijk heb ik gemerkt dat veel ondernemers de registratie van hun uren niet maken of niet goed bijhouden en de risico’s maar voor lief nemen, totdat er een vragenbrief komt. De bewijslast (aannemelijk maken) rust hier op de ondernemer en niet op de inspecteur. De inspecteur verzoekt in de meeste gevallen om een specificatie van de gewerkte uren, indien men dit niet aannemelijk kan maken dan kan er een naheffingsaanslag volgen met mogelijk een boete.

Het niet bijhouden van de uren kan daarom vervelende gevolgen hebben. Je hebt bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek toegepast maar de inspecteur is het er niet mee eens. Indien je dit niet kan aantonen vervalt je zelfstandigenaftrek en krijg je in de meeste gevallen een naheffingsaanslag. Het is daarom belangrijk dat de ondernemer de uren op orde heeft, om het risico op naheffingsaanslagen zoveel mogelijk uit te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld in Excel, of met een tijdsregistratie-app, maar moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wil je ook weten of je de zelstandigenaftrek en/of de startersaftrek mag toepassen? Of heb je een vragenbrief ontvangen van de belastingdienst? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

nl_NL