Fiscale voordelen voor (startende) ondernemers

De Kamer van Koophandel heeft het er maar druk mee, inschrijvingen van de mensen die graag willen ondernemen en hun onderneming gelijk inschrijven. Bij zo’n inschrijving worden de standaard gegevens genoteerd zoals bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer etc. Maar er worden ook vragen gesteld waar veel ondernemers eigenlijk geen idee van hebben, zoals hoeveel omzet verwacht je te draaien het komende jaar, wat je winstprognose gaat worden of dat je gebruik gaat maken van de ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Vooral de laatste vraag werpt vraagtekens op omdat veel mensen niet weten hoeveel winst ze gaan behalen en of ze wel recht hebben op de ondernemersfaciliteiten, zoals zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Ze zijn nu immers ondernemer, dus ze hebben er gewoon recht op toch?

Niet perse. Wat veel mensen niet beseffen is dat de begrippen “winst uit onderneming” en “ondernemer” fiscale onderwerpen zijn waar wat genuanceerder naar gekeken moet worden voordat men ondernemersfaciliteiten zoals zelfstandigenaftrek of startersaftrek kan toepassen. Het is dus bijvoorbeeld voor een startende ZZP-er belangrijk om te weten hoe het ondernemerschap in specifieke gevallen wordt beoordeeld.

zelfstandigenaftrek

Wanneer heb ik winst uit onderneming?

Volgens artikel 3.4 van de wet Inkomstenbelasting 2001 is de definitie van een ondernemer: “De belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming”. Dit is op zichzelf niet heel eenduidig maar wel door de Hoge Raad “vertaald” naar de volgende criteria, aan de hand waarvan het ondernemerschap wordt vastgesteld:

 • Duurzaamheid en omvang onderneming
 • Verrichten van investeringen
 • Lopen van debiteurenrisico
 • Lopen van ondernemersrisico
 • Bekendheid naar buiten
 • Het aantal opdrachtgevers
 • Winstverwachting

Indien de ondernemer voldoet aan de bovenstaande criteria dan is hij of zij ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als de ondernemer voldoet aan alle criteria dan komt men in aanmerking voor de ondernemingsfaciliteiten van de wet inkomstenbelasting. Niet elke zzp’er is dus per definitie ondernemer.

Het zelfstandig uitgeoefend beroep

Zelfs als niet aan alle criteria voldaan kan worden, is het volgens de jurisprudentie in bepaalde gevallen toch mogelijk aangemerkt te kunnen worden als ondernemer .

Een bekende uitspraak van de Hoge Raad inzake het zelfstandig uitgeoefend beroep betreft een fysiotherapeute die in maatschapsverband werkte. De vraag is of er in zo’n maatschapsverband wel sprake is van ondernemersrisico en of zij daarom wel recht heeft op de ondernemingsfaciliteiten. De Hoge Raad achtte dit wel aanwezig als belastingplichtige zelf acquisitie pleegt om zo inkomsten te werven. Er moet sprake zijn van enig risico zoals het debiteurenrisico wat voor rekening komt van de belastingplichtige. De Hoge Raad overwoog in dit arrest dat “een zelfstandig beroep ook kan worden uitgeoefend zonder investering in materiële of immateriële activa”. 

Het kan dus voorkomen dat men niet aan alle criteria voor het ondernemerschap voldoet. Van belang is dat er wel voldoende aan alle andere criteria moet zijn voldaan. Zo is er op 8 mei 2018 door het Hof Den Haag geoordeeld dat een belastingplichtige, een zzp’er die zich bezig houdt met het draaien en toppen van paprika’s, ondernemer is voor de inkomstenbelasting en geen resultaatgenieter.

De desbetreffende zzp’er had bijna een jaar voor maar een enkele opdrachtgever gewerkt en vroeg een laag uurloon. Ook was er bijna niet geïnvesteerd door de ondernemer en was geen website en geen reclame. Wel mocht hij zijn eigen werktijden bepalen en mocht hij zorgen voor een vervanger indien hijzelf niet zou kunnen werken. Er was dus er een erg laag ondernemersrisico.

Ook in deze zaak was het debiteurenrisico een issue. Van belang is namelijk dat het debiteurenrisico voor rekening komt van de belastingplichtige en niet van de inlener. Het Hof besliste ook hier dat er wegens het aanwezige debiteurenrisico, sprake was van een zelfstandig uitgeoefend beroep. En dus is ook hier ondernemerschap aan te tonen.

 

Ondernemersfaciliteiten

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting of oefen je een zelfstandig beroep uit zoals notarissen, advocaten, artsen en medisch specialisten met een eigen beroepspraktijk, dan kun je dus in aanmerking komen voor ondernemersfaciliteiten.
Voor ondernemers voor de inkomstenbelasting zijn er de volgende bekende ondernemersfaciliteiten:

 • Zelfstandigenaftrek
 • S&O aftrek (WBSO & RDA)
 • Meewerkaftrek
 • Startersaftrek
 • Stakingsaftrek

Uiteraard zijn deze ondernemersfaciliteiten niet vanzelfsprekend. De ondernemer moet voldoen aan bepaalde criteria en normen om in aanmerking te kunnen komen. Op de zelfstandigenaftrek zal ik uitgebreid ingaan in een volgende blog.

Dus wel of geen ondernemer met winst uit onderneming?

Zo eenvoudig is het dus nog niet om als ondernemer te worden aangemerkt door de fiscus. Er zitten veel haken en ogen aan. Tot op de dag van vandaag wordt er met regelmaat jurisprudentie geschreven over de criteria van het ondernemerschap. Het is vaak geen uitgemaakte zaak omdat elke onderneming weer anders in elkaar steekt. Met een juiste toepassing van de fiscale wetgeving is er vaak een hoop meer mogelijk dan veel mensen vermoeden.

Een hoop informatie, twijfelt u of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.

Bronvermelding:
[1] HR 21 april 1993, V-N 1993
[2] HR 16 september 1992,nr.92/3192,BNB 1994/215
[3] De wet IB 2001 heeft meer faciliteiten voor ondernemers zoals de milieu-investeringaftrek, Energie-investeringsaftrek, Willekeurige afschrijving. In deze blog worden de meest bekende benoemd.
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
nl_NL